ಲೋಕಲ್ ಸುದ್ದಿ

ಜಗಳೂರಿಗೆ ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಶಾಂತನಗೌಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ

ಜಗಳೂರಿಗೆ ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಶಾಂತನಗೌಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ

ಬೆಂಗಳೂರು : ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮೂರನೇ ಪಟ್ಟಿ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಜಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಶಾಂತನಗೌಡ್ರು, ಹರಪನಹಳ್ಳಿಗೆ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಹರಿಹರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top
error: Content is protected !!