16 ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ; ದೂಡಾ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಎಸ್ ರವಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಉಪ ಆಯುಕ್ತೆಯಾಗಿ (ಆಡಳಿತ) ಜಿ ನಳಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆ:  ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 16 ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿ / ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಆದೇಶವನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಹರಿಹರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶೇಷ ಭೂ ಸ್ವಾಧಿನಾದಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಎಸ್ ರವಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ( ಆಡಳಿತ ) ಜಿ ನಳಿನ ಇವರುಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

KAS Transfer List..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!