ಭಾನುವಾರದ ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಎಷ್ಟಿದೆ..?

 

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ದಿನಾಂಕ- 17-10-21 ಭಾನುವಾರ ಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿನ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹದ ಮಾಹಿತಿ.

ಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು.

ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ – 186 ಅಡಿ.

ಇಂದಿನ ಮಟ್ಟ – 186 ಅಡಿ.

ಒಳ ಹರಿವು – 507 ಕ್ಯೂಸೆಕ್

ಹೊರ ಹರಿವು -507 ಕ್ಯೂಸೆಕ್

ಆರ್ ಬಿ ಸಿ- 300 ಕ್ಯೂಸೆಕ್

ಎಲ್ ಬಿ ಸಿ – 000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್.

ಒಟ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಟಿಎಂಸಿ – 71.535 ಟಿಎಂಸಿ

ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಟಿಎಂಸಿ – 71.535. ಟಿಎಂಸಿ

ಡೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟಿಎಂ ಸಿ- 8.50 ಟಿಎಂಸಿ.

ಲೈವ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್- 63.035 ಟಿಎಂಸಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!