ಅಪ್ಪ-ಅಜ್ಜನ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಐದು ಬಂಗಾರದ ಪದಕಗಳ ಒಡತಿ ದೀಪ್ತಿ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಐದು ಪದಕ ಪಡೆದಿರುವುದು ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಅಜ್ಜನ ಕನಸನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ ಲಯದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಕಾಂ.ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಐದು ಬಂಗಾರದ ಪಡೆದಿರುವ ನಗರದ ದೀಪ್ತಿ ಜೆ. ಗೌಡರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆದರೆ ಈಗ ಅಪ್ಪ, ಅಜ್ಜ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪದಕ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರೂ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡದೇ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪಾಠಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದುದೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಕೆಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ ಎಂದವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!