ಪ್ರಧಾನಿಯ ಸೇವಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಕಾರ್ಪೋರೇಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಗೆ ಸ್ಥಾನ

ದಾವಣಗೆರೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ 8 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಪರ್ಕ್ ಸೇ ಸಮರ್ಥನ್ ಸೇವಾ ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೇವಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ 24ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಕಾರ್ಪೋರೇಟರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 5ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸೇವಾಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20 ಜನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

 

garudavoice21@gmail.com 9740365719

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!