ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೆ ಪರಶುರಾಮ ನೂತನ ಎಸ್ ಪಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೂತನ ಎಸ್ ಪಿ ಯಾಗಿ ಕೆ ಪರಶುರಾಮ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ರಾಧಿಕಾ ಅವರನ್ನ ಬಿ ಎಂ ಟಿ ಸಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!