ಮಹೇಶ ಬಾರ್ಕಿಗೆ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪದವಿ

ಮಹೇಶ ಬಾರ್ಕಿಗೆ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪದವಿ

ದಾವಣಗೆರೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮಹೇಶ ಬಾರ್ಕಿ ಅವರು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಹೇಶ ಬಾರ್ಕಿಗೆ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪದವಿ

ಮಹೇಶ ಬಾರ್ಕಿ ಅವರು ‘ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ನೆವನ್ ಲಿನ್ನಾ ಥಿಯರಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್’ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿವಿ ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಡಾ.ಆರ್.ಎಸ್.ದ್ಯಾವನಾಳ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು. ಮಹೇಶ ಬಾರ್ಕಿ ಅವರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಕೋಳ ಗ್ರಾಮದವರು.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!