ಮಣ್ಣಿನ pH ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಮಣ್ಣಿನ pH ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ದಾವಣಗೆರೆ :ಮಣ್ಣಿನ pH ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ pH ಎಂಬುದು ಮಣ್ಣಿನ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಅಥವಾ ಕ್ಷಾರೀಯತೆಯ ಅಳತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 0 ರಿಂದ 14 ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ pH ಶ್ರೇಣಿಯು 6.0 ಮತ್ತು 7.0 ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮ್ಲೀಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ pH ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ pH ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಲಭ್ಯತೆ:
ಮಣ್ಣಿನ pH ಅಗತ್ಯ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು 6.0 ಮತ್ತು 7.5 ರ ನಡುವಿನ pH ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ pH ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಡಿಮೆ pH ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ pH ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಕಬ್ಬಿಣ (Fe), ರಂಜಕ (P) ಮತ್ತು ಸತುವು (Zn) ಕಡಿಮೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ:
ಮಣ್ಣಿನ pH ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ pH ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ pH ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೋಗವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ:
ಮಣ್ಣಿನ pH ನೇರವಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬೆರಿಹಣ್ಣುಗಳು, ಅಜೇಲಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು
ರೋಡೋಡೆಂಡ್ರಾನ್ಗಳು ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣಿಗೆಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರೆ, ಬೀಟ್ಗೆಡ್ಡೆಗಳು, ಕೋಸುಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಕ ಸೊಪ್ಪು ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಮಣ್ಣಿನ pH ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಸ್ಯವು ಕುಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಹಳದಿ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆ:
ಮಣ್ಣಿನ pH ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ pH ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಬಹುದು, ಅದರಿಂದಾಗಿ,
ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ ಮತ್ತು ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ pH ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಣು ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೇರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ನೀರಿನ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ,
ಮಣ್ಣಿನ pH ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

#ಮಣ್ಣು #ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ #ಮಣ್ಣು ವಿಜ್ಞಾನ #ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ

#ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಕೃಷಿ #ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ #ಕೃಷಿ
#ಕೃಷಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!